2015


"Opowieści wigilijne - obraz, słowo, muzyka"

Galeria Wieży Ciśnień

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Bydgoszcz; 16 grudnia 2015

 

Już po raz drugi Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska uświetnił otwarcie wystawy "Opowieści wigilijne: obraz, słowo, muzyka' zorganiziwanej w Galerii Wieży Ciśnień - Muzeum Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. W tym niezwykle urokliwym miejscu, w okrągłych salach (jak na Wieżę Ciśnień przystało), podziwiać  można było dzieła bydgoskich i regionalnych artystów plastyków przy muzyce najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu kapeli, chóru i grupy dziecięcej Zespołu.

 

 

Koncert świąteczny "Gore gwiazda Jezusowi"
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy
12 grudnia 2015

 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, uroczystym koncertem "Gore gwiazda Jezusowi", uświetnił przygotowania do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Koncert odbył się przy zapełnionej po brzegi sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, zapewniając moc wzruszeń i zachwytów, podczas prezentacji najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek, przeplatanych wybranymi fragmentami tańców z różnych, bardzo odległych regionów Polski. Tradycyjnie, podczas koncertu wystąpiły wszystkie pokolenia artystów - dzieci, młodzież i dorośli, którzy na co dzień ćwiczą poszczególne układy taneczne i wokalne. Najmłodsi występujący mieli zaledwie 4 lata, a najstarsi niemal 40 lat współpracy z Zespołem. W momencie kulminaycjnym na scenie było ponad 150 osób, a szczególnie wzruszającym momentem były te tańce, które uchwycały wielopokoleniowość występujacych artystów.

 

Podczas koncertu gościnnie wystąpił polski, góralski Zespół Folklorystyczny "Bystrzyca" z Zaolzia w Czechach. Goście zaprezentowali brawurowe tańce słowackie a także kantyczki, czyli kolędy i pastorałki beskidzkie. Kulminacyjnym momentem programu było wspólne wykonanie, wraz z Ziemią Bydgoską, tańców Górali żywieckich.

 

Koncert świąteczny był także okazją do celebrowania jubileuszu 25-lecia współpracy Elżbiety Kornaszewskiej-Rogackiej z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska w charakterze kierownika artystycznego. Z tej okazji Zespół przygotował dla Pani Prezes niespodziankę - uhonorował Ją tytułem Honoris Patrono, tytułem - który od 2014 roku, jest okazjonanie przyznawany przez Zarząd Zespołu dla osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju artystycznego Ziemi Bydgoskiej. Jubilatce serdecznie gratulujemy !!! ;-)

 

Warto podkreślić, że koncert mógł się odbyć dzięki wsparciu ze strony Miasta Bydgoszczy w ramach Konkursu Ofert.

 

Ziemia Bydgoska ZWYCIĘZCĄ Festiwalu "O kujawski wianek"
Centrum Kultury "Browar B."
Włocławek, 15 listopada 2015

 

Celem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska nigdy nie było uczestnictwo w konkursach, gdyż ważniejsze było (i jest nadal) wszechstronne propagowanie kultury ludowej poprzez uczestnictwo w różnorodnych koncertach i prezentowanie bogactwa i repertuaru wielu regionów folklorystycznych Polski.
Jednak decyzja o udziale w V Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym "O kujawski wianek" okazała się być niezwykle słuszna, ponieważ nasz Zespół (w opinii jurorów i widowni) bezapelacyjnie zwyciężył i zdobył pierwsze miejsce, pokonując 15 innych zespołów folklorystycznych z całej Polski.
Sukces jest dla nas tym większy, bowiem zaprezentowaliśmy naszą najnowszą repertuarową produkcję - suitę z Kurpi Zielonych, z której twórczością nie jesteśmy związani ze względu na przynależność regionalną. Pomimo to udało nam się w tańcu, śpiewie i muzyce uchwycić specyficzną regionalną stylizację, co stało się dodatkowym atutem w ocenie naszej produkcji. Tym samym, dołączyliśmy do zaszczytnego grona laureatów poprzednich edycji Konkursu, wśród których znalazł się m.in. Zespół Pieśni i Tańca "Warszawianka" Uniwersytetu Warszawskiego.

Tańce polskie - potańcówka dla mieszkańców 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

10 listopada 2015

 

Nowa inicjatywa Zespołu - organizacja otwartej, miejskiej potańcówki dla mieszkańców - została przyjęta z ogromnym entuzjazmem! Po raz pierwszy, przy muzyce na żywo wykonywanej przez kapelę i grupę wokalną Ziemi Bydgoskej, nasi tancerze - pod kierownictwem pani Elżbiety Kornaszewskiej-Rogackiej - uczyli podstawowych kroków i układów polskich tańców narodowych. Wybór tańców narodowych był spowodowany chęcią podkreslenia  znaczenia Narodowego Święta Niepodległości dla podtrzymywanie polskiej kultury i tożsamości narodowej. Jednak podczas zabawy nie zabrakło także wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych oraz zabaw tanecznych przy ludowych poleczkach i walczykach.

 

Nasi goście już nie mogą doczekać się kolejnych potańcówek, organizowanych przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszcz. W najbliższych planach jest potańcówka przy góralskiej muzyce.

Koncerty patriotyczne "Kto Ty jesteś?"

z okazji Narodowego Święta Niepodległości

8 listopada 2015

Opera Nova w Bydgoszczy

 

Zokazji Narodowego Święta Niepodległości Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska przygotował niezwykłe patriotyczno-folklorystyczne widowisko. Zespół zoragnizował tego dnia dwa koncerty dla mieszkańców miasta i regionu, którzy dwukrotnie wypełnili po brzegi widownię Opery Nova w Bydgoszczy.

 

W programie można było zobaczyć przede wszystkim najpiększniejsze polskie tańce, w tym tańce narodowe. Ponadto, koncert wypełniony był też szeregiem pieśni patriotycznych, wojskowych, powstańczych, które pochodzą zarówno z XVIII wieku, z okresu Księstwa Warszawskiego, a także z czasów powstań narodowych i z lat, w których Polska doświadczała licznych tragedii wynikających z działań wojennych. W pierwszej, patrotycznej części koncertu grupa wokalna Zespołu została poszerzona o gościnny udział członków Chóru Akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, działającego pod kierunkiem pani Agnieszki Sowa - naszej instruktor śpiewu.

 

Drugą część koncertu wypełniły suity folkorystyczne, a wśród nich ważnym punktem programu było wykonanie nowej pozycji repertuarowej Zespołu - czyli suity Kurpi Zielonych, którą po raz pierwszy mogła zobaczyć bydgoska widownia. Warto wspomnieć, iż wykonaniu Kurpi po raz pierwszy, w wersji koncertowej przyglądał się także autor choreografii - Mariusz Żwierko, którego uznanie było dla Zespołu niezwykle ważnym wzmocnieniem. Poza suitą kurpiowską, grupa dziecięca zaprezentowała pieśni i tańce kaszubskie, a na zakończenie koncertu pojawiła się suita lubelska i wybrane krakowiaki.

 

Widzowie opuszczali gmach Opery poruszeni wielobarwnością repertuaru, wzruszeniem wynikającym z doboru najpiękniejszych utowrów narodowych, patriotycznych i folklorystycznych, i dumni z godnego pielęgnowania polskiej kultury przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska. Dziękujemy kierownikowi artystycznemu - pani Elżbiecie Kornaszewskiej-Rogackiej za możliwość współtworzenia tak podniosłego i ważnego wydarzenia kulturalnego w naszym mieście. 

 

Koncert został dofinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy. A szczególne podziękowania kierujemy do redaktor Moniki Kamińskiej, producenta, operatorów kamer i realizatorów dźwięku bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej, za zaangażowanie w utrwalaniu niniejszej produkcji Zespołu.

Akademia Sztuk Wszelakich


Chór i kapela Zesołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, otrzymała zaproszenie do uświetnienia uroczystości inaugurujących rok akademicki, stowarzyszenia Akademia Sztuk Wszelakich, które odbyło się w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Nasi artyści zaprezentowali wiązankę najpiękniejszych pieśni z regionów kujawskiego, kaszubskiego i lubelskiego.

Na zakończenie, Zespół wraz z uczestnikami, wykonał współnie kilka piosenek biesiadnych, które przyczyniły się zbudowania niezwykle przyjaznego klimatu międzya wykonawcami a słuchaczami. 

Wszystkim zyczymy, by każda inauguracja roku była tak udana :)

Realizacja projektu "Connecticut connect
- bliżej tradycji, bliżej Polski"

pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na realizajcę projektu "Connecticut Connect - Bliżej tradycji, bliżej Polski", złożonego w ramach konkursu MSZ "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku" zrealizował szereg koncertów i warsztatów folklorystycznych na terenie stanu Connecticut w Stanach Zjednoczonych. Zespół otrzymał dofinansowanie MSZ w wysokości 80 000 zł oraz wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy. Był to pierwszy udział Zespołu w konkursie ogłoszonym przez MSZ, dlatego tym bardziej jesteśmy dumni, że udało nam się znaleźć na 19 pozycji, wśród 33 nagrodzonych podmiotów na 116, które ubiegały się o dotacje.

Zespół przyjechał do USA na zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca Polanie z Bridgeport oraz na zaproszenie Szkoły Języka Polskiego w New Britain, aby uczestniczyć w charakterze gościa honorowego w III Miedzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Ansonii oraz aby prowadzić warsztaty folklorystyczne w środowisku Polonii amerykańskiej, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Członkowie Zespołu, pod opieką kierownika artystcznego Elżbiety Kornaszewskiej-Rogackiej, realizowali warsztaty folklorystyczne z członkami Zespołu Polanie, doskonaląc umiejętności taneczne grup dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej, w zakresie wybranych tańców kaszubskich i kurpiowskich.Celem wyjazdu była także realizacja warsztatów folkorystycznych z 600-osobową grupą dzieci i młodzieży uczacych się w szkole polskiej w New Britian.

Działalność koncertową Zespół prowadził w Bridgeport, New Britain oraz w Ansonii. Prezenotwał przygotowany repertuar, który zawierał pieśni patrityczne i tańce narodowe, a także suity kujawską, kaszubską, lubelską oraz nowo przygotowaną suitę kurpiowską. Ważnym wydarzeniem podczas wyjazdu było uświetnienie przez Zespół odpustu w Parafii św. Michała w Bridgeport.

Poadto, podczas pobytu Zespół został zaproszony do uczestnictwa w godzinnej audycji radiowej w polskiej rozgłośni radiowej, Polska w Muzyce i Pieśni, którą od 42 lat prowadzi Kazimierz Majewski. Dodatkowo, skrzypaczka Zespołu,  dr Anna Nogaj, zrealizowała 3 prelekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szkołach polskich w New Britain, Bridgeport i Shelton, na temat korzyści wynikajacych z bezpośredniego dośwaidczania muzyki przez człowieka.

 

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami 2015" (80.000 zł) oraz dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (20.000 zł) a także Urzędu Miasta Bydgoszczy (7.000 zł).

Instytucje wspierające finansowo projekt Ziemi Bydgoskiej "Connecticut connect - bliżej tradycji, bliżej Polski"
Zbliżenia 13.09.2015.
Zbliżenia 13.09.2015.

Reportarz w serwisie informacyjnym "Zbliżenia"

Telewizja Polska, oddział Bydgoszcz

13 września 2015 roku

 

Ziemia Bydgoska odlatuje za ocen, śpiewać dla Polonii.

 

 

 

 

Zbliżenia 24.09.2015.
Zbliżenia 24.09.2015.

Reportarz w serwisie informacyjnym "Zbliżenia"
Telewizja Polska, oddział Bydgoszcz
24 września 2015 roku

 

Ziemia Bydgoska błyszczy za "wielką wodą".

III Letni Międzynarodowy Folk Festiwal w Ansonii
Koncert Zespołu w Teatrze "Trinity on Main" w New Britain
Warsztaty taneczne prowadzone przez Elżbietę Kornaszewską z Zespołem Polanie z Bridgeport (Warsaw Park, Ansonia)
Warsztaty wokalne prowadzone przez Agnieszkę Sowa z grupami dziecięcymi Zespołu Polanie w Bridgeport
Warsztaty taneczne realizowane z uczniami Szkoły Języka Polskiego w New Britain
Warsztaty wokalne realizowane w Szkole Języka Polskiego w New Britain
Pokaz tańców kujawskich podczas warsztatów z uczniami Szkoły Języka Polskiego w New Britain
Wystąpienie Anny Nogaj o wpływie muzyki na rozwój dzieci dla rodziców i uczniów szkoły polskiej w Bridgeport
Odpust w parafii św. Michała w Bridgeport z udziałem Zespołu Ziemia Bydgoska
Atrakcje pozafestiwalowe - od Waszyngtonu, przez Nowy York do Niagary

 

 

 

 

Dożynki gminy Kalisz Pomorski

w Sienicy

5 września 2015

 

Czy to słońce, czy to deszcz, Ziemi Bydgoskiej nie może zabraknąć na dorocznym święcie plonów i uroczystościach z okazji zakończenia żniw. Osatnimi dożynkami, w których Zespół  brał udział w 2015 roku były dożynki w Sienicy. Pomimo deszczowych chmur jakie "wisiały" podczas całego koncertu - "urwanie chmury" nastąpiło dokładnie po oberku łowickim, który był finałowym utworem naszego koncertu. 

Poza barwnym Łowiczem, Zespół zaprezentował suitę kujawską i kurpiowską, a przed koncertem prowadził barwny korowód wieńców dożynkowych.

 

 

Dożynki gminne

Pruszcz pomorski

30 sierpnia 2015

 

Ziemia Bydgoska, w pełnym słońcu i niemal 40 stopniach Celcjusza zaprezentowała bogaty repertuar pieśni i tanców ludowych oraz miejskich. Gratulacjom nie było końca, zwłaszcza za prezentację nowego reertuaru tańców kurpiowskich.

Dożynki gminne

Dochanowo

29 sierpnia 2015

 

Uroczystości symbolizujące zakończenie żniw, Ziemia Bydgoska uświetniła prezentacją wielu regionów folklorystycznych Polski.

 

Podczas nieniejszego koncertu miało miejsce premierowe wykonanie nowego regionu, nad ktrórym Zespół pracował ostatnie miesiące - Kupie Zielone. Repertuar przyjęto z dużym entuzjazem i zachwytem, nie tylko dzięki pięknym nowym strojom, szytym w samym sercu Kurpi, ale także ze względu na energetyzującą muzykę.

Układ choreograficzny zaaranżował, na zaproszenie Ziemi Bydgoskiej, kurpiok z pochodzenia, choreograf i kierownik artysttyczny Zespołu "Grajewianie" - Mariusz Żwierko. 

 

12 - 17 lipca 2015, Podgorica, Czarnogóra

IV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Skoczi kolo da skoczimo"

 

Po wielotygodniowych przygotowaniach Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”, a zwłaszcza grupy dziecięco-młodzieżowe, zrealiowały kolejną międzynarodową trasę koncertową (10-20 lipca 2015).

Celem wyjazdu był udział w IV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Skoci Kolo da Skocimo” w Czarnogórze. Festiwal organizowany był w samej stolicy, w Podgoricy, a uczestniczyło w nim ponad 20 Zespołów z Europy.

Ziemia Bydgoska, w ramach zmagań konkursowych, zaprezentowała wiązankę tańców kujawskich, kaszubskich i lubelskich. Sukcesem naszych młodych arystów było otrzymanie nagrody za wartość artystyczną Zespołu !!!

 

W tym miejscu Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” pragnie podkreślić, że udział w Festiwalu „Skoci Kolo da Skocimo” możliwy był dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy.

  

Bydgoskie Impresje Muzyczne (29.06. - 3.07.2015.)

 

To już 38 raz, bydgoski Pałac Młodzieży zorganizował Bydgoskie Impresje Muzyczne, czyli Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży. Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska miał przyjemność współuczestniczyć w tym doniosłym artystycznym wydarzeniu. Zespół zaznaczył swoją obecność już w pierwszym dniu BIM-u, podczas wieczoru narodowego połączonego z zabawą integracyjna, ucząc wszystkich gości poloneza. Nasza Pani kierownik Elżbieta Kornaszewska przez cały czas trwania BIM-u prowadziła warsztaty folklorystyczne, które zakończyły się spektakularnym odtańczeniem krakowiaka (bo na 40 międzynarodowych par), podczas koncertu finałowego, który odbył się pięknym gmachu Opery Nova w Bydgoszczy.

 

 

 

 

Uroczyste zakończenie roku artystycznego grup dziecięcych

Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska w Hotelu City

18 czerwca 2015

 

Podczas ostatniego oficjalnego spotkania w roku szkolnym i artystycznym 2014/2016, które odbyło się w restauracji Hotelu City, najmłodsi członkowie Zespołu otrzymali dyplomy uczestnictwa i słodkie upominki, a swoim opiekunom, czyli Paniom Elżbiecie Kornaszewskiej-Rogackiej, Małgorzacie Tomaszewskiej i Magdalenie Cysekwskiej przekazały  niezliczone naręcza kwiatów.

 

Niespodzianką dla wszystkich był krótki występ artystyczny wybranych członków grup dziecięcych. Dominika Rak i Kuba Baczyński, którzy są jednoczesnie uczniami bydgoskiej szkoły muzycznej, zagrali na fortepianie, a Daria Lewica zaprezentowała krótki pokaz gimanstyki artystycznej.

To, że atmosfera była wspaniała, prezentują poniższe zdjęcia.

Pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, Gdańsk (2015)
Pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, Gdańsk (2015)

 

 

 

Europejskie Centrum Solidarności

Gdańsk, 1 czerwca 2015

 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska uświetniał międzynarodowy Zjazd Związków Zawodowych Sektora Handlu - Uni Europa Commerce, który odbywał się w nowowybudowanym i nowoczesnym Europejskich Centrum Solidaroności na terenach Stoczni Gdańskiej.

 

 

 

III edycja Open Bydgoszcz Dance Cup

30 maja 2015

 

Na zaproszenie organizatorów III edycji Open Bydgoszcz Dance Cup, cyli Studia Tańca "Bailamos", Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska uświetnił uroczystość otwarcia Gali Wieczornej Turnieju Tańca Towarzyskiego. Gościem specjalnym Turnieju, jak i prowadzacym Galę był znany tancerz, trener, choreograf, juror programu „Taniec z Gwiazdami” TVN – Piotr Galiński.

Ziemia Bydgoska, jak zawsze zachwyciła, choć zachwycających Pań i Panów, w przepięknych kostiumach było co nie miara...

 

 

 

Międzynarodowa Wystawa Lotnicza Air Fair 2015

29-30 maja 2015, Bydgoszcz

 

Na zaproszenie organizatorów Międzynarodowej Wystawy Lotniczej Air Fair w Bydgoszczy, Zespół w całej okazałości, miał okazję występować na płycie bydgoskiego lotniska. Ziemia Bydgoska zaprezentowała bardzo zróżnicowany repertuar. Koncert rozpoczał się od tańców narodowych przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy, a z repertuarem folklorystycznym wystąpiła nie tylko grupa dorosłych, ale także wybrane grupy dziecięce.

Silne wiatry dodały jedynie uroku już rozszalałym spódnicom naszych tancerek!

 

 

 

 Jarmark św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią

24 maja 2015

 

Ziemia Bydgoska wraca do Nakła zawsze z wielką radością, bowiem z tego miasta pochodzi wiele osób występujących dziś w naszym Zespole, na czele z Panią Kierownik Elżbietą Kornaszewską. Tym razem Zespół uświetniał Jarmark św. Wawrzyńca, który jest jedną z imprez w ramach wydarzenia Dla Krajny i Pałuk Wawrzyniec kucharzy. Poza artystyczną strawą dla ducha, można było też skosztować wielu smakowitych tradycyjnych potraw i zakupić oryginalne rękodzieło artystyczne.

Ziemia Bydgoska dała z siebie wszystko, co uwieczniła na pięknych, barwnych zdjeciach Katarzyna Nowicka. 

 

 

 

Święto Starego Fordonu

Bydgoszcz; 16-17 maja 2015

 

17 maja Ziemia Bydgoska miała przyjemność uświetnić obchody Święta Starego Fordonu, zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu. Celem uroczystości jest przede wszystkim promocja tej historycznej części Bydgoszczy. Ziemia Bydgoska doskonale wpisała się w program obchodów prezentując repertuar ludowy i miejski w wykonaniu grup dziecięcych i dorosłych.

 

W malowanej skrzyni, czyli piękna nasza Polska cała

Audycje dla dzieci i młodzieży

21 kwietnia, 4-5 maja 2015

 

Ziemia Bydgoska po raz pierwszy podjęła się realizacji autorskiego projektu W malowanej skrzyni, czyli piękna nasza Polska cała, polegającego na organizacji audycji dla dzieci i młodzieży bydgoskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które odbywały się w czasie egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

Celem projektu było przybliżenie uczniom folkoru różnych regionów Polski oraz wspólne zabawy ludowe członków Zespołu z uczniami zasiadajacymi na widowni sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.

Audycje przygotowała i prowadziła Elżbieta Kornaszewska, a gościem specjalnym była Hanna Serwińska, etnograf i dyrektor Pałacu Młodzieży w latach 1995-2005.

Uczniowie bydgoskich szkół mogli uczestniczyć w widowisku bezpłatnie, a we wszystkich audycjach wzięło udział 1 700 osób.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

Międzynarodowy Dzień Tańca

Koncert na Placu Wolności w Bydgoszczy

29 kwietnia 2015

 

Na zaproszenie oranizatorów koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Szkoły Tańca Bohema, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, zaprezentował kilka tańców i pieśni folklorystycznych podczas pokazu tańców nowoczesnych w wykonaniu grup dziecięcych i młodzieżowych Bohemy

 

 

VII Bal Wiedeński

7 lutego 2015

 

Zgodnie z coroczną tradycją, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska uświetnił polonezem rozpoczęcie VII Balu Wiedeńskiego organizowanego przez Towarzystwo Polsko-Austriackie w Bygoszczy, w Restauracji Maestra w Operze Nova w Bydgoszczy.

Wiwat słodka Babciu! Wiwat słodki Dziadku!

Koncert dla Babci i Dziadka!

21 stycznia 2015

 

Takimi słowami rozpoczęła się jedna z piosenek, którą grupy dziecięce Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska uroczyście zaśpiewały podczas koncertu dedykowanego wszystkim Babciom i Dziadkom w dniu Ich święta. Koncert odbył się 21 stycznia 2015 roku w bydgoskim Pałacu Młodzieży, a ponad 200-osobową widownię zapełnili najukochańsi dla naszych małych artystów – Dziadkowie.
Najmłodsi propagatorzy folkloru występujący na scenie mieli zaledwie 4 lata i to ich występ najmocniej wzruszył i poruszył całą widownię. Starsze grupy zaprezentowały repertuar przedstawiający wiele zróżnicowanych regionów folklorystycznych Polski, dając tym samym dowód autentycznego podtrzymywania ludowych tradycji oraz zaangażowania w kultywowanie polskich piosenek i regionalnych tańców.
Utwory folklorystyczne przeplatane były kolędami, dzięki którym podczas koncertu udało się stworzyć wyjątkowy i świąteczny klimat. Warto nadmienić, że grupy dziecięce i młodzieżowe Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” wzmocnił chór i kapela, podtrzymując tym samym tradycję, iż artyści Zespołu tworzą wielką, ponad 100-osobową, wielopokoleniową rodzinę miłośników sztuki ludowej.
Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, a wszystkim Państwu, którzy pełnią w swoim życiu tę wyjątkową rolę – rolę Babci lub Dziadka – życzmy przede wszystkim zdrowia, radości wypełnionej miłością wnucząt oraz energii do nieustannego pielęgnowania rodzinnych tradycji.