Repertuar i stroje, czyli o bogatej ofercie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska


Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska prezentuje bardzo bogatą ofertę programową, opartą na prezentacji pieśni, tańców i muzyki z różnych regionów folklorystycznych Polski.

Zespół przygotowuje także programy artystyczne uświetniające wszelkiego rodzaju spotkania okolicznościowe takie jak: konferencje, targi, wieczory narodowe, jubileusze prywatne lub instytucjonalne czy wesela.

Ponadto, Zespół organizuje widowiska artystyczne prezentujące obrzędy ludowe, wśród których najbardziej popularne są Wesele Kujawskie, Sobótki Łowickie i Noc Świętojańska.

Oprawa artystyczna przygotowana przez Zespół, zawsze uwzględnia indywidualne potrzeby odbiorców. Dobór repertuaru dostosowany jest do okoliczności uroczystości. Może uwzględniać prezentację zarówno jednego jak i wielu regionów folklorystycznych, a utwory mogą mieć charakter ludowy, biesiadny lub okolicznościowy.

 

Dla członków Zespołu nie ma rzeczy niemożliwych! Każda uroczystość uświetniona przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, gwarantuje niezapomniane przeżycia artystyczne i barwne wspomnienia!

 

 

SUITY WOKALNO-TANECZNE W WYKONANIU

Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska

 

 

 

 

Kujawy

 

Region charakteryzujący się wyrazistym, odrębnym folklorem, który widoczny jest w gwarze, charakterze muzyki i tańca, a także w budownictwie. Do typowych tańców regionu zalicza się kujawiaka, oberka i mazurka. Taniec wymaga niezwykłej precyzji i spokoju. Do popularnych pieśni kujawskich zaliczamy Czerwone jabłuszko, Gęś wodą i Ignaca.

 

Region kujawski, to nasz rodzimy region, który kultuwujemy ze szczególną starannością. Obok suity tanecznej mamy w swoim repertuarze wesele kujawskie, biesiady i zabawy tanczne dla dorosłych i dzieci, które są doskonałe na wszystkie okazje. Dla podkreślenia jak wiele uwagi poświęcamy naszym rodzimym Kujawom, poniżej zapraszamy do małej galerii zdjęć, w której zaprezentowane są wszystkie pokolenia naszego Zespołu w tańcach i strojach kujawskich.

Dziecięce grupy Zespołu w strojach kujawskich
Nasi tancerze w wirujących Kujawach
Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć fragment suity pałuckiej
Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć fragment suity pałuckiej

 

 

 

 

Pałuki

 

 

Współcześnie należą do regionu kujawsko-pomorskiego, a nazwa pochodzi od "łukowatego" ukształotwania terenu. Muzyka regionu Pałuk bogata jest w pieśni obrzędowe, ballady i pieśni miłosne. Choć melodie mają prostą strukturę, mobilizują muzyków do stosowania bogatej ornamentyki i ozdobników. Wśród pieśni i tańców pałuckich, w repertuarze Zespołu, znajduje się między innymi Komar, Maryna i Wisielok.

 

 

 

 

 

 

Kaszuby

 

Kaszuby rozciągają się od Pomorza Gdańskiego po Bory Tucholskie, a ich cechą charakterystyczną jest nie tylko język kaszubski, zróżnicowane instrumentarium perkusyjne, ale i piękny haft kaszubski oparty na motywach roślinnych. Wśród tańców charakterystyczny jest szewc i koseder, a w pieśniach niejednokrotnie opisywany jest żywot rybaka. 

 

 

 

 

Łowicz

 

Gwara i folklor łowicki są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce i w Europie. Szczególną uwagę przykuwają pięknę, bogate, kolorowe stroje kobiet. To z Łowicza wywodzi się jeden z najbardziej popularnych tańców - oberek. Nasz Zespół w suicie łowickiej prezentuje także piękne układy walczyków i chodzonego, a miłosne przyśpiewki nadają się nie tylko na okoliczności weselne.

 

 

Kurpie Zielone

 

Najnowszą elementem repertuaru Ziemi Bydgoskiej jest suita kurpiowska, odzwierciedająca charakter folkloru mieszkańców Puszczy Kurpiowskiej, znajdującej się na terenach Mazowsza. 

Kurpiowszczyzna charakteryzuje się niezwykle barwnym, energetycznym folklorem, który w dużym stopniu utrzymał swoją autonomię dzięki ukształtowaniu terenu, bowiem w dawnych czasach, lasy kurpiowszczyzny odzielały trzy rzeki, utrudniając tym samym częste migracje ludności.

Szczególnie ciekawym elementem stroju damskiego są wysokie aksamitne czółka, ozdobione z lewej strony barwnymi kwiatami. 

Muzyka kurpiowska jest pełna melizmatów i ozdobników oraz charakteryzuje się dużą zmiennością tempa - od bardzo wolnego w pieśniach, do niezwykle żywiołowego w popisowych i skocznych tańcach. Ponadto występują tu częste zmiany metrum i akcentowania oraz tzw. apokopy - czyli nagłe zerwanie melodii i niedośpiewanie ostatniej sylaby tekstu. 

Do typowych tanców kurpiowskch, które Ziemia Bydgoska także prezentuje w swojej suice zaliczyć należy fafura, powolniaki, starą babę i żurawia.

 

 

Sieradz

 

 

Folklor sieradzki należy do regionów Polski centralnej. W pieśniach, folklor ten jest niezwykle bogaty w przyśpiewki o okolicznościowym, życiowym charakterze, które mogą mieć zarówno wymiar rodzinny/osobowy jak i wymiar "doroczny" dotyczacy okoliczności świątecznych, zmienności przyrody i wydarzeń bezpośrednio związanych z rokiem kalendarzowym. Muzyka tego regionu ma przede wzystkim charakter użytkowy, czyli zdecydowanie taneczny - charakterystyczne są zmienności tempa i zdobnictwo "przednutkami" głównych dźwięków melodii. Typowy skład kapeli sieradzkiej to skrzypce, basy, harmonia i bęben.  

Niezwykle urokliwy strój dziewcząt, których spódnice - w tańcu - rozkładają się niczym harmonie! Nic tylko podziwiać - zwłaszcza w wykonaniu Ziemi Bydgoskiej :)

 

Kliknij na zdjęcie aby posłuchać i obejrzeć walczyk Drożyna
Kliknij na zdjęcie aby posłuchać i obejrzeć walczyk Drożyna

 

 

 

 

Lublin

 

Duże wahania temperatur na lubelszyźnie odzwierciedlają się w zmiennych tempach tańców lubelskich, w których partner szczególnie koncentruje się na swojej partnerce, a  w układach tanecznych rzadko następują wymiany partnerów. W repertuarze Ziemi Bydgoskiej, wśród tanców i pieśni lubelskich można podziwiać macha - popisowy utwór dziewcząt, walczyki lubelskie i żywiołowego cygana.

 

Kraków Zachodni (Narodowy)
Kraków Zachodni (Narodowy)

 

 

 

 

 

 

Kraków

 

 

Krakowiak jest nie tylko jednym z pięciu polskich tańców narodowych, jest on swoistą taneczną ikoną polskiego folkloru. Wesoły i żywy charakter muzyki krakowskiej, odzwierciedla się w skocznym charakterze tańca i w pełnych energii pieśniach i przyśpiewkach. Nasz Zespół jest jednym z nielicznych, który w swoim repertuarze poza tańcami Krakowiaków Zachodnich, prezentuje pieśni i tańce Karkowiaków Wschodnich w oryginalnych, odrębnych strojach.  

 

 

 

Kraków Wschodni
Kraków Wschodni

 

 

 

 

Górale żywieccy

 

Dumą, niemal każdego zespołu ludowego, jest prezentacja tańców góralskich. Są one swoistą perełką wśród polskich tańców i pieśni ludowych. Charakterystyczne brzmienie instrumentów strunowych, wyraziste akcentowania i energetyczny śpiew, mobilizują tancerzy do podejmowania brawurowych popisów, podkreślających zwinność i siłę mężczyzn. Panie, często pełnią w tym tańcu rolę drugoplanową, ale ich śpiew porusza serca odbiorców.

 

 

 

 

 

Beskid Śląski

 

Folklor charakterystyczny dla obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego. W repertuarze naszego Zespołu znajdują się najbardziej charakterystyczne pieśni i tańce tego regionu, czyli świniorz, rejna i kołomajki. Ziemia Bydgoska oddaje góralski klimat nienaganną gwarą i stylizacją muzyczną wykonywaną na instrumentach smyczkowych.

 

 

 

Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć wykonanie Poloneza W. Kilara przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej  w Bydgoszczy
Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć wykonanie Poloneza W. Kilara przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

Księstwo Warszawskie

 

Szczególne miejsce, w repertuarze Ziemi Bydgoskiej, zajmują pieśni patriotyczne i wojskowe, wykonywane w strojach z okresu Księstwa Warszawskiego. Towarzyszy im prezentacja wybranych polskich tańców narodowych. Niniejszą suitę wokalno-taneczną artyści Ziemi Bydgoskiej bardzo czesto wykonują przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy. To niezwykłe widowisko muzyczne jest doskonałe do uświeniania uroczystości państwowych i świąt narodowych. 

 

 

 

Tańce miejskie

 

Prezentacja tzw. folkloru miejskiego, to niezwykle wesołe i barwne widowisko, pełne swobody, radości i ekspresji, którą tancerze Ziemi Bydgoskiej zarażają widownię. Muzycy Zespołu imitują brzmienie kapel ulicznych i podwórkowych, grając do tańca i śpiewu najbardziej znane poleczki, sztajery i popularne warszawskie przyśpiewki. W tym widowisku tancerze prześcigują się w wymyślaniu sobie wzajemnie licznych niespodzianek choreograficznych...