O Zespole


17 grudnia 2012 roku; Teatr Polski, Bydgoszcz
17 grudnia 2012 roku; Teatr Polski, Bydgoszcz

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska jest jednym z największych i najstarszych zespołów folklorystycznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Od 1958 roku reprezentuje Miasto Bydgoszcz i region województwa kujawsko-pomorskiego podczas wielu wydarzeń, koncertów, festiwali w kraju i za granicą, będąc jednocześnie niekwestionowanym liderem spośród Kulturalnych Ambasadorów Regionu w zakresie promowania polskiej sztuki i kultury ludowej. Celem Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Ziemia Bydgoska prezentuje folklor regionów obejmujących województwo kujawsko-pomorskie, czyli Kujawy, Pałuki, Kaszuby. Przez lata repertuar został poszerzony o prezentację tańców i pieśni wielu innych, odległych regionów folklorystycznych Polski. W repertuarze Zespołu znajdują się obrazki związane z obrzędami ludowymi a także suity wokalno-taneczne z Łowicza, Kurpi Zielonych, Małopolski, Lublina, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Zespół posiada także w swoim repertuarze tańce miejskie oraz część historyczną z polskimi tańcami narodowymi, pieśniami wojskowymi i patriotycznymi.

 

Zespół uczestniczy w uroczystościach o charakterze regionalnym, miejskim, w imprezach państwowych i wojskowych, a także w wydarzeniach z sektora biznesu, audycjach edukacyjnych w instytucjach oświatowych. W ostatnich latach, do największych wyróżnień wymienić należy m.in.:

 • koncerty w Parlamencie w Kopenhadze (1992) z okazji obchodów 100 rocznicy Polonii Duńskiej,
 • koncerty towarzyszące Igrzyskom Olimpijskim w Atenach (2004),
 • prezentacje przed Pawilonem Polskim i na scenie głównej Wystawy EXPO w Szanghaju (2010),
 • koncert w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, jako reprezentacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Święta Niepodległości (2013),
 • dwukrotny pobyt w Stanach Zjednoczonych z koncertami dla Polonii Amerykańskiej (2013, 2015), w tym otrzymanie dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach współpracy Polski z Polonią i Polakami, a także zoragnizowanie  w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim rewizyty polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca Polanie z Bridgeport (CT) 
 • nagroda dla dziecięcej grupy Zespołu podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Skoci kolo da skocimo" w Podgoricy (Czarnogóra) oraz zwycięstwo grupy dorosłej Zespołu w V Ogólnoposlkim Festiwalu Folklorystycznym "O kujawski wianek" we Włocławku (2015)
 • tournee koncertowe w stanie Parana w Brazylii, realizowane w ramach projektu Senatu RP "Współpraca z Polonią i Polakami" (2016), a także zorganizowanie rewizyty polonijnego zespołu folklorystycznego Wisła z Kurytyby w stanie Parana (2017) w regionie kujawsko-pomorskim
 • udział w "X Encuerto Mundial de Folklore Grand Prix Mi Peru 2017" w Limie - Peru, największym w Ameryce Południowej festiwalu folklorystycznym
 • Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska w kategorii Promocja Województwa (2017) a także Medal Kazimierza Wielkiego za zasługi dla miasta Bydgoszczy (2018)
 • torunee koncertowe po rejonie Punjab w Indiach (2019)
 • Grand Prix za choreografię, muzykę i śpiew poczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Goldenfall 2019 w Batumi (Gruzja).

 

Na trasie koncertowej Zespołu znalazły się między innymi takie państwa europejskie jak: Niemcy, Dania, Włochy, Grecja, Francja, Hiszpania, Lichtenstein, Czechy, Litwa a także Serbia, Macedonia i Chorwacja. Zespół koncertował także w Gruzji, Turcji oraz w Chinach i w Stanach Zjednoczonych. Ściśle współpracuje ze środowiskiem Polonii na Zaolziu, w USA i w Brazylii. Wszystkie trasy zagraniczne Zespołu były i są związane z uczestnictwem w festiwalach folklorystycznych lub wynikały z indywidualnych zaproszeń koncertowych, których realizacja możliwa jest dzięki konkursom ofert, projektom współfinansowanym z budżetu samorządu a także dzięki wsparciu sponsorów i sympatyków Zespołu.

 

O wyjątkowości Zespołu świadczy autentyczna pasja wszystkich jego członków do ludowej muzyki, tańca i śpiewu, wynikająca z indywidualnych zainteresowań polskim folklorem. Na co dzień każda z tych osób podejmuje bardzo zróżnicowane aktywności zawodowe. Koncerty Ziemi Bydgoskiej są uznawane za ważne wydarzenia artystyczne. Odbywają się przy wypełnionych salach koncertowych i pozostają w pamięci jako barwne widowiska, stanowiąc niezwykłe lekcje patriotyzmu uczące szacunku do wartości narodowych.

Dumą Zespołu jest fakt, iż liczy on 150 osób, w tym dzieci od 4 roku życia, młodzież w wieku szkolnym oraz grupę dorosłych. Kierownikiem artystycznym Zespołu, od 1991 roku, jest Elżbieta Kornaszewska-Rogacka, która pełni jednocześnie funkcję Prezesem Stowarzyszenia.

 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska jest stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego (KRS 0000017774), co oznacza, iż utrzymuje się tylko i wyłącznie z wypracowanych środków i darowizn, które pojawiają się najczęściej okolicznościowo. Z uwagi na permanentnie rosnące potrzeby Zespołu, wynikające z konieczości zakupu i renowacji strojów i instrumentów muzycznych, ponoszenia opłat związanych z wynajmem sal do ćwiczenia i przechowywania kostiumów, czy opłat związanych z podnoszeniem artystycznej wartości Zespołu, prosimy o udzielanie Zespołowi wsparcia finansowego w postaci darowizn oraz przekazania 1% od podatku dochodowego.

 

Z góry serdecznie Państwu dziękujemy za zainteresowanie, życzliwość oraz wszelkie wsparcie i pomoc finansową.