O Zespole


17 grudnia 2012 roku; Teatr Polski, Bydgoszcz
17 grudnia 2012 roku; Teatr Polski, Bydgoszcz

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska 

 

Jest jednym z największych i najstarszych zespołów folklorystycznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Od 1958 roku reprezentuje Miasto Bydgoszcz i region województwa kujawsko-pomorskiego podczas wielu wydarzeń, koncertów, festiwali w kraju i za granicą, będąc jednocześnie niekwestionowanym liderem spośród Kulturalnych Ambasadorów Regionu w zakresie promowania polskiej sztuki i kultury ludowej. Zespół jest stowarzyszeniem, którego celem jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Co ma w swoim repertuarze Ziemia Bydgoska?

 

Ziemia Bydgoska prezentuje folklor regionów obejmujących województwo kujawsko-pomorskie, czyli Kujawy, Pałuki, Kaszuby. Przez lata repertuar został poszerzony o prezentację tańców i pieśni wielu innych, odległych regionów folklorystycznych Polski. W repertuarze Zespołu znajdują się obrazki związane z obrzędami ludowymi a także suity wokalno-taneczne z Łowicza, Kurpi Zielonych, Małopolski, Lublina, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego i wielu innych. Zespół posiada także w swoim repertuarze tańce miejskie oraz część historyczną z polskimi tańcami narodowymi, pieśniami wojskowymi i patriotycznymi. Szczegółowy repertuar Zespołu znajduje się w zakładce Repertuar i stroje.

Najważniejsze wydarzenia, w których uczestniczył Zespół

 

Zespół uczestniczy w uroczystościach o charakterze regionalnym, miejskim, w imprezach państwowych i wojskowych, a także w wydarzeniach z sektora biznesu, audycjach edukacyjnych w instytucjach oświatowych. O wszystkich wydarzeniach z ostatnich 25 lat działalności Zespołu można dowiedzieć się z zakładki Wydarzenia.

 

Na przestrzeni ostatnich dekad do największych wydarzeń artystycznych, w których uczestniczył Zespół Ziemia Bydgoska wymienić należy m.in.:
- koncerty w Parlamencie w Kopenhadze (1992) z okazji obchodów 100 rocznicy Polonii Duńskiej,
- koncerty towarzyszące Igrzyskom Olimpijskim w Atenach (2004),
- prezentacje przed Pawilonem Polskim i na scenie głównej Wystawy EXPO w Szanghaju (2010),
- koncert w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, jako reprezentacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Święta Niepodległości (2013),
- dwukrotny pobyt w Stanach Zjednoczonych z koncertami dla Polonii Amerykańskiej (2013, 2015), w tym - otrzymanie dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach współpracy Polski z Polonią i Polakami,
a także zoragnizowanie w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim rewizyty polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca Polanie z Bridgeport (CT)

- nagroda dla dziecięcej grupy Zespołu podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Skoci kolo da skocimo"
w Podgoricy (Czarnogóra) (2015)

- zwycięstwo grupy dorosłej Zespołu w V Ogólnoposlkim Festiwalu Folklorystycznym "O kujawski wianek" we Włocławku (2015)
- tournee koncertowe w stanie Parana w Brazylii, realizowane w ramach projektu Senatu RP "Współpraca z Polonią
i Polakami" (2016), a także zorganizowanie rewizyty polonijnego zespołu folklorystycznego Wisła z Kurytyby w stanie Parana (2017) w regionie kujawsko-pomorskim

- udział w "X Encuerto Mundial de Folklore Grand Prix Mi Peru 2017" w Limie - Peru, największym w Ameryce Południowej festiwalu folklorystycznym
- Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska w kategorii Promocja Województwa (2017) a także Medal Kazimierza Wielkiego za zasługi dla miasta Bydgoszczy (2018)
- torunee koncertowe po rejonie Punjab w Indiach (2019)
- Grand Prix za choreografię, muzykę i śpiew poczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Goldenfall 2019
w Batumi (Gruzja)

- koncerty w pawilonie polskim podczas Międzynarodowej wystawy EXPO w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz
na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Muskat w Omanie (2022)

- koncerty kapeli Zespołu w USA na zaproszenie polonijnego zespołu folklorystycznego Polanie z Bridgeport w Connecticut (2022)

 

Na trasie koncertowej Zespołu znalazły się między innymi takie państwa europejskie jak: Niemcy, Dania, Włochy, Grecja, Francja, Hiszpania, Lichtenstein, Czechy, Litwa a także Serbia, Macedonia i Chorwacja. Zespół koncertował także w Gruzji, Turcji oraz w Chinach i w Stanach Zjednoczonych. Ściśle współpracuje ze środowiskiem Polonii na Zaolziu, w USA i w Brazylii. Wszystkie trasy zagraniczne Zespołu były i są związane z uczestnictwem w festiwalach folklorystycznych lub wynikały z indywidualnych zaproszeń koncertowych, których realizacja możliwa jest dzięki konkursom ofert, projektom współfinansowanym z budżetu samorządu a także dzięki wsparciu sponsorów i sympatyków Zespołu.

Kim są ludzie w Zespole Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska?

 

O wyjątkowości Zespołu świadczy autentyczna pasja wszystkich jego członków do ludowej muzyki, tańca i śpiewu, wynikająca z indywidualnych zainteresowań polskim folklorem. Na co dzień każda z tych osób podejmuje bardzo zróżnicowane aktywności zawodowe. Koncerty Ziemi Bydgoskiej są uznawane zabardzo ważne i ciekawe ważne wydarzenia artystyczne. Odbywają się przy wypełnionych salach koncertowych i pozostają w pamięci jako barwne widowiska, stanowiąc niezwykłe lekcje patriotyzmu uczące szacunku do wartości narodowych.

 

Dumą Zespołu jest fakt, iż liczy on 150 osób, w tym dzieci od 4 roku życia, młodzież w wieku szkolnym oraz grupę dorosłych. Kierownikiem artystycznym Zespołu, od 1991 roku, jest Elżbieta Kornaszewska-Rogacka, która pełni jednocześnie funkcję Prezesem Stowarzyszenia.

 

 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska jest stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego (KRS 0000017774), co oznacza, iż utrzymuje się tylko i wyłącznie z wypracowanych środków i darowizn, które pojawiają się najczęściej okolicznościowo. Z uwagi na permanentnie rosnące potrzeby Zespołu, wynikające z konieczości zakupu i renowacji strojów i instrumentów muzycznych, ponoszenia opłat związanych z wynajmem sal do ćwiczenia i przechowywania kostiumów, czy opłat związanych z podnoszeniem artystycznej wartości Zespołu, prosimy o udzielanie Zespołowi wsparcia finansowego w postaci darowizn oraz przekazania 1,5% od podatku dochodowego.

 

Z góry serdecznie Państwu dziękujemy za zainteresowanie, życzliwość oraz wszelkie wsparcie i pomoc finansową.