2008 - Jubileusz 50-lecia Zespołu


Koncert Jubileuszowy
z okazji 50-lecia Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska
Opera Nova