2006 - Przegląd im. Z. Kornaszewskiego


III Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych
im. Zygmunta Kornaszewskiegogmunta Kornaszewskiego
Sadki