2015 - Europejskie Centrum Solidarności


Europejskie Centrum Solidarności

Międzynarodowy Zjazd Związków Zawodowych Sektora Handlu

Uni Europa Commerce 
Gdańsk, 1 czerwca 2015