2015 - Bydgoskie Impresje Muzyczne


Bydgoskie Impresje Muzyczne - Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży,
29.06. - 3.07.2015.